Colofon


Vanaf jaargang 6 (2005) verschijnt het herpetologisch en terrariumkundig internettijdschrift POD@RCIS alleen in het Engels (jaargang 1-5 was Nederlands- zowel als Engelstalig). Voor plaatsing komen in aanmerking gedegen artikelen over reptielen, amfibieën en terrariumtechniek. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecologie. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in studentenverslagen betreffende herpetologie. Auteurs ontvangen het pdf-bestand van hun bijdrage en indien gewenst één afdruk; het staat hen vrij die te vermenigvuldigen.

Nieuwe namen en nomenclatorische handelingen in deze publicatie zijn bedoeld voor het duurzame, openbare, wetenschappelijke archief zoals bedoeld in de International Code of Zoological Nomenclature. Identieke exemplaren van deze uitgave op CD-ROM zijn gedeponeerd in de bibliotheken van het museum Naturalis (Leiden), Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Natural History Museum (Groot Brittanië), Zoologisches Museum und Forschungsinstitut A. Koenig (Duitsland), Museum national d`histoire naturelle - Laboratoire Reptiles et Amphibiens (Frankrijk), Zoological Institute Russian Academy of Sciences St. Petersburg (Rusland), National Museum of Natural History (USA), Peabody Museum of Natural History (USA), Royal Ontario Museum (Canada), Hebrew University of Jerusalem (Israel), Razi University Kermanshah (Iran), Raffles Museum of Biodiversity Research (Singapore), Bayworld (Zuid-Afrika), and Museu de Zoologie São Paulo (Brazilië). POD@RCIS wordt o.a. geïndexeerd door de Zoological Record.

POD@RCIS wordt uitgebracht door de Stichting Podarcis, die als hoofddoel heeft het uitbrengen van herpetologische publicaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24303166.


POD@RCIS  Hoofdredacteur:
Herman in den Bosch, editor@podarcis.nl

Redacteuren:
Sergé Bogaerts, John Boonman, Jan Boonstra, Tjaldo Brandenburg, Philippe Geniez, Hellie Klaasse. Extern advies wordt op regelmatige basis gevraagd.

Extern advies:
Job Stumpel, Van Wallach

Redactie staf:
Mindy Thuna

Layout:
John Boonman

Imaging:
Herman in den Bosch

Uitgever:
Stichting Podarcis, Zwijndrecht

Secretaris:
John Boonman, secretary@podarcis.nl

Penningmeester:
Hellie Klaasse, treasurer@podarcis.nl
Bankrekening: Stichting Podarcis, Haarlem
IBAN: NL72 INGB 0008 4904 92
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Webdesign:
Marten van den Berg, webmaster@podarcis.nlISSN 1567-3871


 
 

Cookies statement     Cookies verklaring


Our website does not use cookies or related techniques. The server log files of our service provider are also not used or shared for statistical or other purposes. However, we reserve the right to check the server log files afterwards, if there are indications of illegal use.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Cookies statement     Cookies verklaring

Our website does not use cookies or related techniques. The server log files of our service provider are also not used or shared for statistical or other purposes. However, we reserve the right to check the server log files afterwards, if there are indications of illegal use.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.