WE ZIJN ER WEER


...na een ongewild lange periode van meerdere jaren. Daarom een korte uitleg.

VERLEDEN
Als redacteuren zijn de meesten van ons begonnen bij het Nederlandse terrariumtijdschrift ´Lacerta´ dat onze medewerking vroeg om dit blad nieuw leven in te blazen. Daarbij wilden wij amateurs zowel als vakmensen voorzien van betrouwbare informatie aangaande het houden van amfibieën en reptielen. Aangezien velen van ons universitair biologisch geschoold waren, lag het voor de hand een professionele houding te bevorderen. Tegelijk moesten de artikelen goed leesbaar en bruikbaar zijn voor de enthousiaste liefhebbers. Degenen onder ons met een achtergrond als docent zorgden daarvoor. Om het lezerspubliek te vergroten, begonnen we in 2000 het eerste terraristische webzine ´Pod@rcis´. De nadruk lag, en zal liggen, op nakweek in terraria, terrariumtechniek en veldwaarnemingen. Ook boekbesprekingen, reisberichten, korte nieuwtjes en eenvoudige handigheidjes kwamen aan de orde. We hopen de komende jaren op dezelfde voet door te gaan.
Zoals iedereen inmiddels weet, biedt het internet uitstekende mogelijkheden om velerlei informatie over te dragen. In de loop der jaren traden veel veranderingen in de digitale wereld op, maar het bestandsformaat PDF waarin wij publiceren, bleef de wereldwijde standaard. In de eerste vijf jaar verschenen we tweetalig, in het Nederlands en Engels, met af en toe een extra samenvatting in een andere moderne taal. Vanaf jaargang 6 verschijnt het webzine alleen in het Engels, hoewel de mogelijkheid blijft om in uitzonderingsgevallen, gezien het beoogde publiek, ook in een andere taal te publiceren.
Manuscripten worden in overleg met de auteurs geredigeerd, dikwijls met assistentie van externe deskundigen. Bovendien controleren taalgenoten de stukken op grammatica, spelling en goed lopende teksten. Dit alles zorgt ervoor dat onze lezers deugdelijke stukken onder ogen krijgen en de auteurs opbouwend kritische lezers kunnen verwachten.
Helaas verdwenen al deze goede overwegingen naar de achtergrond toen wij, behorend tot ruwweg dezelfde leeftijdsklasse, te maken kregen met klaarblijkelijk onvermijdelijke zaken zoals veranderingen van baan, gezondheidsproblemen en zorg voor, met name oudere, dierbare verwanten. In de onvermijdelijke keuzen verdween het tijdschrift enige tijd van het toneel. Inmiddels zijn we terug met onverminderde geestdrift.

HEDEN
Uit het voorgaande moge blijken dat de eenzijdige leeftijdssamenstelling ons parten speelt. Een factor die overigens velerlei liefhebbersgroeperingen van postzegelverzamelaars tot aquarianen ondervinden. Indien u daarin ondersteuning meent te kunnen bieden in technisch of redactioneel opzicht, aarzel niet om contact op te nemen.

TOEKOMST
Om verwarring te voorkomen in de Pod@rcisuitgaven, zullen de nieuwe voorzien zijn van de toevoeging n.s. (nieuwe serie). Het aantal nummers per jaargang zal afhankelijk zijn van het manuscriptaanbod; uiteraard streven we naar een veelheid. Vanaf nu zijn de eerder verschenen jaargangen weer beschikbaar bij ons. Het tijdschrift blijft gratis, maar een kleine financiële bijdrage om de lopende kosten (provider e.d.) te dekken, wordt uiteraard zeer gewaardeerd.
Vanaf het begin streefden we ernaar de PDFs in diverse grote bibliotheken wereldwijd onder te brengen. Bij een recente zoektocht bleken die niet altijd meer terug te vinden. Hulp van onze lezers en auteurs zou prettig zijn: zo zouden zij Pod@rcis kunnen onderbrengen in hun instituutsbibliotheek waar het zonder kosten geraadpleegd kan worden.
Vanaf nu heeft u toegang tot de artikelen die al verschenen zijn. Wij zijn met de nieuwe serie begonnen. Het eerste nummer van jaargang 10 is inmiddels verschenen.
Samenvattend: we willen samen met u goede artikelen de wereld in sturen en hopen een aantrekkelijk platform te bieden voor eenieder die fascinerende data over terariumkunde wil delen. Laat vooral van u horen!

Herman A.J. in den Bosch
Hoofdredacteur Pod@rcis

 
 

Cookies statement     Cookies verklaring


Our website does not use cookies or related techniques. The server log files of our service provider are also not used or shared for statistical or other purposes. However, we reserve the right to check the server log files afterwards, if there are indications of illegal use.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Cookies statement     Cookies verklaring

Our website does not use cookies or related techniques. The server log files of our service provider are also not used or shared for statistical or other purposes. However, we reserve the right to check the server log files afterwards, if there are indications of illegal use.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.