Aanwijzingen voor auteurs


We accepteren manuscripten die in het Nederlands en het Engels worden aangeboden, en mogelijk in andere moderne talen (neem vooraf contact op met de hoofdredacteur). Vanaf jaargang 6 (2005) publiceren we alleen in het Engels (aanvullende samenvattingen in andere talen zijn mogelijk). Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publicatie aangeboden te worden.

Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van POD@RCIS. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en het adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten gebruiken. Beëindig het artikel met een samenvatting en een alfabetische literatuurlijst met alle in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk):
  • KOOIJ, J. VAN DER, 2000. The herpetofauna of Oman, part 2: the geckos. POD@RCIS 1: 105-120. http://www.podarcis.nl
  • LEEUWEN, F. VAN, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237.
  • MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.
  • SCHNEIDER, B., 1981. Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) — Tyrrhenische Kieleidechse. In: BÖHME, W. (ed.). Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 1. Echsen I: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
Raadpleeg deWorld List of Scientific Periodicals voor standaard afkortingen voor tijdschriften, bijvoorbeeld PubMed`s journal database. Gebruik hoofdletters voor de substantieven, geografische en eigennamen in de afkorting (bijv. Biol. J. Linn. Soc. Lond., J. zool. Syst. evol. Res.). Citeer auteurs in tekst in small-caps met maximaal twee auteurs en gebruik `et al. ` niet-cursief wanneer er meer dan twee auteurs zijn, bijv. MERTENS & WERMUTH (1960), FROST et al. (2006). Voor soortnamen is de wetenschappelijke naam cursief en is de naam van de auteur in normaal lettertype geschreven, bijv. Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834).

Tabellen en illustraties mogen niet in de tekst worden opgenomen, maar moeten achtereenvolgens worden genummerd en op afzonderlijke pagina`s worden ingediend. Illustraties (.jpg of .tiff) moeten minimaal 1500 pixels breed zijn (12 cm bij 300 dpi). Zorg ervoor dat al het geïmporteerde gescande materiaal wordt gescand met de juiste resolutie: 1200 dpi voor lijntekeningen, 600 dpi voor grijstinten en 300 dpi voor kleur. Illustratielegenda`s moeten ook als een afzonderlijk bestand worden weergegeven.

Stuur manuscripten in elektronische vorm naar de hoofdredacteur, per e-mail (max. 15 Mb) of WeTransfer (maximaal 2 Gb).


POD@RCISHoofdredacteur
Herman in den Bosch, editor@podarcis.nl

Privacy Verklaring
De namen, adressen en e-mailadressen die in POD@RCIS zijn ingevoerd, worden uitsluitend gebruikt voor de gebruikelijke doeleinden in een tijdschrift en zullen niet voor andere doeleinden worden gedeeld.

Open Access Policy
Pod@rcis is een Open Access Journal. Alle artikelen worden verspreid onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution licentie (CC by-nc / 4.0), dat onbeperkt gebruik, distributie en reproductie op elk medium toestaat, op voorwaarde dat het originele werk correct wordt geciteerd. Een artikel met open toegang heeft dus beperkte auteursrecht- en licentiebeperkingen, wat betekent dat iedereen, overal, met toegang tot internet dit artikel kan lezen, downloaden, kopiëren en distribueren.ISSN 1567-3871


 
 

Cookies statement     Cookies verklaring


Our website does not use cookies or related techniques. The server log files of our service provider are also not used or shared for statistical or other purposes. However, we reserve the right to check the server log files afterwards, if there are indications of illegal use.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Cookies statement     Cookies verklaring

Our website does not use cookies or related techniques. The server log files of our service provider are also not used or shared for statistical or other purposes. However, we reserve the right to check the server log files afterwards, if there are indications of illegal use.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken. Ook de server log-files van onze service provider worden niet gebruikt of gedeeld voor statistische of andere doeleinden. Wij behouden echter het recht voor om de server log-files achteraf te controleren, indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.